Intencje Mszalne

23-27 kwiecień 2019

wtorek

18.00 – + Andrzeja Gugała od uczestników pogrzebu
18.00 - + Wojciecha Szydłowskiego z racji imienin

środa

18.00 – +Alinę Surała od uczestników pogrzebu
18.00 - + Franciszka i Salomeę Olasek
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Brunona z racji urodzin + Kazimierza w 5 r. śmierci

czwartek

18.00 – +Stanisława Lewczuk od uczestników pogrzebu
18.00 - + Waldemara Konwińskiego od uczestników pogrzebu

piętek

18.00 – +Janusza Kochanek
18.00 - + Zdzisława Guzek w 7 r. śmierci Bogusławę Frączak Piotra Zambrzyckiego

sobota

18.00 – +Julkę Dobiegała od uczestników pogrzebu

Niedziela Miłosierdzia Bożego

28 kwiecień 2019

7.00 – + Mariannę i Józefa Bęza Antoniego i Janinę Opłockich oraz rodzeństwo

9.00 – Dziękczynna z prośba o Boże błogosławieństwo dla Bożeny Joanny i Heleny

10.30 – + Eugeniusza Wasilewskiego w 32 r. śmierci oraz rodziców Emilie i Stanisława

Wólka

12.00 + Teresę Zimnicką oraz zmarłych z rodziny Praszczałek

18.00 – + Krystynę Nowak i syna Tadeusza Nowak

Ewangelia na dziśCzwartek 2019-04-25, Oktawa Wielkanocy

Łk 24,35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.