OGŁOSZENIA PARAFIALNE
na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

21.04.2019 roku

1. Serdecznie dziękujemy Strażakom, Pani Jadwidze, Panu Sławkowi, zespołowi muzycznemu z Wólki, Chórowi z Młochowa (15 osób pod przewodnictwem Tomasz Lipińskiego), Ministrantom, Księdzu Jackowi, klerykowi Marcinowi, p. Jackowi, p. Adrianowi, p. Jankowi, p. Agnieszce, p. Dawidowi, p. Bogusi, p. Oli,
Magdzie, Oliwi za przygotowanie wystroju Kościoła Wszystkim czytającym, śpiewającym podczas Liturgii Triduum Paschalnego.

Dziękujemy za złożone ofiary na kwiaty indywidualnie oraz zebrane z ulicy Platanowej. Za tydzień o przygotowanie Kościoła prosimy narzeczonych Pauline i Huberta

2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy Świętych-niedzielny. Taca przeznaczona na KUL.

3. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego od Wielkiego Piątku trwamy na nowennie przed Tą Uroczystością.

4. Za tydzień po Mszy Świętej o godz. 10.30 dzieci klas III mają próbę spowiedzi. Natomiast 25 kwietnia w czwartek o godz. 18.35 próba liturgii I Komunii Świętej

5. Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej. Gość Niedzielny, Niedziela

Ewangelia na dziśCzwartek 2019-04-25, Oktawa Wielkanocy

Łk 24,35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.