Intencje mszalne
19-26 marca 2018

Poniedziałek
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla ks. Józefa Ślusarczyk i ks. Bogdana Gospodarczyka z racji imienin
18.00 - + Feliksa Radziach gregorianka

Wtorek
18.00 - + Feliksa Radziach - gregorianka
18.00- + Edwarda Magdalenę Młoźniak; Annę Stanisława Książek; Lucynę Władysława Więch; Władysławę Jana Lewandowskich Danutę Marię Stefana Teresę

Środa
18.00 - + Feliksa Radziach gregorianka
18.00 – + Irenę i Krzysztofa Dunajewskich

czwartek
18.00 - + Feliksa Radziach gregorianka
18.00 - + Mariana Mróz zmarłych z rodzin Mrozów, Boruszewskich Kochańskich

piątek
17.30 – O Boże błogosławieństwo dla Weroniki z racji 15 urodzin
19.00 – + Feliksa Radziach - gregorianka
19.00- + Józefa Sieczka jego rodziców i teściów

sobota
10.00 – Zofię w 21 r. śmierci i jej rodziców
17.30 – + Wacławę Kobrzyńską w 5 r. śmierci
18.00- + Feliksa Radziach - gregorianka

VI Niedziela Wielkiego Postu
25 marca 2018

7.00 - + Feliksa Radziach – gregorianka
7.00 - + Józefa Nowak i żonę Bronisławę oraz Krystynę Nowak
9.00 - + Stefanię Piotra Stefana Mariannę Tomeckich; Tadeusza Florentynę Bolesława Krystynę Piotrowskich
10.30 - + Anielę Ługowską z racji 100 urodzin i +Franciszka Ługowskiego
12.00 – Kazimierza Pogorzelskiego w 20 r. śmierci
18.00 – + Krystynę Nowak w 10 r. śmierci syna Tadeusza

Ewangelia na dziśCzwartek 2018-03-22, 5. tydz. Wielkiego Postu

J 8,51-59

Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”.
Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: «Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wiek». Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?” Odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: «Jest naszym Bogiem», ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się”. Na to rzekli do Niego Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem”. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.