Intencje Mszalne

18-23 marca 2019

poniedziałek

18.00 - + Józefa Opłockiego z racji imienin oraz żonę Anastazję
18.00 - + Józefa Sieczkę w 33 r. śmierci

wtorek
18.00 - + Józefa i Anne Zawadzkich
18.00 - + Józefa i Mariannę oraz Jerzego i Michała Wojdów

środa
18.00 - + Tadeusza Radziach w 1 r. śmierci
18.00 - + Wojciecha Pakułę od uczestników pogrzebu

czwartek

18.00 - + Józefę Teofila Drygała Teresę Wojnarowską
18.00 – + Helenę Frączak – od uczestników pogrzebu

piątek
18.00 - + Jana Osińskiego w23 r. śmierci jego rodziców Aleksandrę i Mariana
18.00 - + Julkę Dobiegała od uczestników pogrzebu
Wólka 19.00 - +Andrzeja Kostana od uczestników pogrzebu

sobota

18.00 – Za Parafian
18.00 – o boże błogosławieństwo dla Alicji z racji 9 urodzin

III Niedziela Wielkiego Postu

24 marca 2019

7.00 – + Józefa Nowaka z racji imienin, żonę Bronisławę Krystynę Nowak

9.00 – + Zofię w 22 r śmierci jej rodziców Katarzynę i Michała

10.30 – + Krystynę Nowak w 11 r. śmierci oraz syna Tadeusza Nowak

Wólka 12.00 + Kazimierza Pogorzelskiego

18.00 – + Mariana Mróz w 6 r. śmierci oraz Teresę

Ewangelia na dziśŚroda 2019-03-20, 2. tydz. Wielkiego Postu

Mt 20,17-28

Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: „Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i upadając Mu do nóg, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”. Gdy dziesięciu to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.