Intencje Mszalne
25-30 stycznia 2021

poniedziałek

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę Kościoła
7.00 - + Wiktorię Leśniak gregorianka
7.00 - + Mieczysławę Bednarz - gregorianka
18.00 – Intencja przebłagalna przez zasługi Jezusa i Maryi za grzechy ludzi Kościoła z prośbą o jedność i świętość kapłanów, osób konsekrowanych wiernych świeckich
18.00 – O Zdrowie dla Janiny

wtorek

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę Kościoła
7.00 - + Wiktorię Leśniak gregorianka
7.00 - + Mieczysławę Bednarz - gregorianka
18.00 – Intencja przebłagalna przez zasługi Jezusa i Maryi za grzechy ludzi Kościoła z prośbą o jedność i świętość kapłanów, osób konsekrowanych wiernych świeckich
18.00 – + Janusza Augustyniak od uczestników pogrzebu

środa

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę Kościoła
7.00 - + Wiktorię Leśniak gregorianka
7.00 - + Mieczysławę Bednarz - gregorianka
18.00 – Intencja przebłagalna przez zasługi Jezusa i Maryi za grzechy ludzi Kościoła z prośbą o jedność i świętość kapłanów, osób konsekrowanych wiernych świeckich

czwartek

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę Kościoła
7.00 - + Wiktorię Leśniak gregorianka
7.00 - + Mieczysławę Bednarz - gregorianka
18.00 – Intencja przebłagalna przez zasługi Jezusa i Maryi za grzechy ludzi Kościoła z prośbą o jedność i świętość kapłanów, osób konsekrowanych wiernych świeckich
18.00 – + Danutę Młoźniak od uczestników pogrzebu

piątek

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę Kościoła

7.00 - + Wiktorię Leśniak gregorianka
7.00 - + Mieczysławę Bednarz - gregorianka
18.00 – Intencja przebłagalna przez zasługi Jezusa i Maryi za grzechy ludzi Kościoła z prośbą o jedność i świętość kapłanów, osób konsekrowanych wiernych świeckich
18.00 – O uwolnienie i uzdrowienie w rodzinach Nagórskich i Piechota

sobota

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę Kościoła
7.00 - + Wiktorię Leśniak gregorianka
7.00 - + Mieczysławę Bednarz - gregorianka
18.00 – Intencja przebłagalna przez zasługi Jezusa i Maryi za grzechy ludzi Kościoła z prośbą o jedność i świętość kapłanów, osób konsekrowanych wiernych świeckich
18.00 – + Wiesława Adamczyka

4 Niedziela Zwykła
31 stycznia 2021

7.00 - + Mieczysława Bednarz – gregorianka

9.00 - + Wiesława Sowińskiego

10.30 – +Helenę Książek Józefa i Jadwigę
10.30 - + Mieczysławę Głuszak w 5 r. śmierci i męża Stefana
Wólka 12.00 – + Józefa Gabrysiak w 3 r. śmierci

12.15 – Intencja przebłagalna przez zasługi Jezusa i Maryi za grzechy ludzi Kościoła z prośbą o jedność i świętość kapłanów, osób konsekrowanych wiernych świeckich

18.00 – +Mariana Janowicz - gregorianka

Ewangelia na dziś2021-01-24, 3. Niedziela zwykła

Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.