3 Niedziela Zwykła
24 stycznia 2021

1. Dziękujemy Mieszkańcom Młochowa Blok 16 Rodzinny za posprzątanie Kościoła i złożona ofiarę na dekorację. Pani Magdzie i Pani Kasi za poprawienie wystroju świątyni. Za tydzień o przygotowanie świątyni prosimy Narzeczonych Sandrę i Łukasza

2. Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej wydania świąteczne Gość Niedzielny., Któż jak Bóg Niedziela Różaniec.

3. Ks. Sławomir ma nową dostawę oscypków. Zainteresowani proszeni o osobisty kontakt.

4. W sobotę 30 stycznia Uroczyste Wspomnienie Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza – założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.

5. W tym roku wizyta duszpasterska przebiegała w wersji hybrydowej: tradycyjna, online oraz w Kościele z Mszą Świętą i była całkowicie dobrowolna. Łącznie skorzystało z tej możliwości 210 rodzin. Dla porównania w zeszłym roku kolędę przyjęło 562 rodziny. Zebraliśmy 38 500 zł Serdecznie dziękujemy. Rok temu 65 tys. Całość zostanie przekazana na budowę. Duże zainteresowanie stanem naszych finansów oraz planami związanymi z budową. Ciągle nie mamy odpowiedzi od konstruktora w spawie dachu. Jak pojawią się nowe informacje od razu je przekażemy.

Ewangelia na dziś2021-01-24, 3. Niedziela zwykła

Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.